Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Geografia poszerza horyzonty! Geografia poszerza horyzonty!

Geografia poszerza horyzonty!

Witamy na nowej stronie Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki!

o jednostce

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki została powołana z dniem 1 października 2019 r. w miejsce dwóch jednostek badawczo-dydaktycznych Instytutu Geografii, tj. Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej oraz Zakładu Geografii Turystyki.

W Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki kontynuowane są prace badawcze podjęte w okresie funkcjonowania:

  • współczesne procesy społeczno-ekonomiczne na obszarach zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem Bydgoszczy i jej strefy podmiejskiej.
  • badania typów i struktury przestrzennej walorów turystycznych; ruchu turystycznego, gospodarki turystycznej na poziomie miejscowości turystycznych, jednostek administracyjnych i regionów turystycznych, turystyki na obszarach cennych przyrodniczo i wiejskich, zagospodarowania turystycznego oraz turystyki kulturowej,
  • od roku akademickiego 2010/2011, badania skierowano na rozwój turystyki i bazy turystycznej w obrębie dna doliny Brdy, Kanału Bydgoskiego oraz Wisły Dolnej.
Kontakt

Kierownik Katedry

dr hab. Dłużewska Anna, prof. uczelni
tel. 52 327-71-45 (portiernia) w. 52
tel. 52 349-62-50 w. 52
e-mail: dluzewska.anna@ukw.edu.pl