Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Granty i stypendia

  • Zachowania przestrzenne osób w okresie późnej dorosłości na obszarach zurbanizowanych. Case Study Bydgoszcz.
    (kierownik grantu MINIATURA II: dr Iwona Józefowicz), czas realizacji 2018-2019