Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Obszary badawcze

 • Typy i struktura przestrzenna walorów turystycznych.
 • Ruch turystyczny.
 • Gospodarka turystyczna na poziomie miejscowości turystycznych,
  jednostek administracyjnych i regionów turystycznych.
 • Turystyka na obszarach cennych przyrodniczo, w tym na obszarach
  chronionych.
 • Turystyka na obszarach wiejskich
 • Zagospodarowanie turystyczne.
 • Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych w użytkowaniu