Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

Opisy zrealizowanych projektów

2012- 2013 - Podniesienie jakości kształcenia, opracowanie programów nauczania na kierunku Turystyka i rekreacja, studia 1 stopnia. W zakresie: hotelarstwo, -turystyka w obszarach przyrodniczo cennych, - turystyka w obszarach odmiennych kulturowo. Leonardo, Projekty Partnerskie, Challenges in Hospitality and Tourism Education Nr: 2012-1-PL1-LEO04-28121

2013 - Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services: A Destination Perspective, Training School for COST Action IS1204, organized by Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, 4-6 listopad 2013, Grant IS1204; COST-LOS (Local Organizer Support)

2012 – 2015 - „Tourism, Welbeing and Ecosystem Services”, COST nr IS1204; Koordynator Univeristy of Exeter Business School

2011 - Nowe wyzwania edukacji turystycznej: turystyka w obszarach odmiennych kulturowo, turystyka w obszarach przyrodniczo cennych, turystyka osób niepełnosprawnych; Leonardo, Projekty Partnerskie, w OKAN University (Stambuł)

2010 – 2011 - Knowledge of Icelandic good practices and training (STT) about “New possibilities in regional development of costal areas”, EEA Grant & Norway Grants Projekt FSS/2010/II/D1/W/0003/U /0001

2009 – 2011 - Nowe wyzwania w edukacji turystycznej (dysfunkcje turystyczne w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych), Projekt: FSS/2009/II/D4/W/004

2009 - Edukacja w zakresie rozwoju zrównoważonego oraz ochrony środowiska naturalnego w oazie Mhamid (południowe Maroko), Projekt: 95/2009/PZ/MSZ/RP