O Zakładzie

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej działa przy Instytucie Geografii. Badania zakładu dotyczą współczesnych problemów społeczno-gospodarczych w krajach przejściowych, przeważnie w Polsce i w Bułgarii.

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Margarita Ilieva, prof. UKW
e-mail: ilieva@ukw.edu.pl
ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. (52) 348-78-21

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

ul. Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel.(052) 349 62 50